Sebuah komuniti yang saling berinteraksi, membangunkan kemahiran.

Skills Johor adalah hab kemahiran pertama di Malaysia dan telah dianugerahkan status sebagai Pentadbir Induk oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Pembangunan Sumber Manusia. Skills Johor bertujuan untuk meningkatkan kebolehpasaran dan keusahawanan rakyat Malaysia melalui latihan, pengajian teknikal dan vokasional berteraskan keperluan industri.

Peluang latihan dan kerjaya terbuka kepada semua rakyat Malaysia!